Undersøkelser vi utfører

 • Ultralyd av hjertet
 • Ultralyd av halskar
 • Arbeidsbelastning
 • EKG
 • Langtids-EKG
 • 24timers blodtrykksmåling

Det er ikke all som trenger en full utredning, vi kommer frem til hvilke undersøkelser du har behov for.

Priser

Vi justerer takstene fra 1.januar 2019, og takstene blir da som følger:

 • Full utredning (arbeidsbelastning, ultralyd av hjerte og halskar, blodprøver) 3000,-
 • Ultralyd av hjertet kr 1500,-
 • Ultralyd av halskar kr 1500,-
 • Langtids EKG-registrering 1500,-
 • 24timers blodtrykksmåling 1500,-

Disse takstene er veiledende, medgått tid spiller inn.